Automatyka

Silniki do rolet


AXIS, RATIO


AXIS SMALL, NEMO SMALL


PRZEŁĄCZNIK OBROTOWY
SILNIKI AXIS i AXIS SMALL
Silniki te posiadają mechaniczne wyłączniki krańcowe ustawiane pokrętłem tak, aby roleta rozwijała się i zwijała do żądanej pozycji. Do sterowania stosuje się przełącznik żaluzyjny (obrotowy) lub, po podłączeniu silnika do centralki sterującej z odbiornikiem zdalnego sterowania, sterowanie bezprzewodowe (pilot zdalnego sterowania) i pogodowe. 

SILNIK NEMO SMALL
To silnik z wbudowanym mikroprocesorem, który kontroluje pracę silnika. Cechy charakterystyczne to:

 • elektroniczny wyłącznik pozycji krańcowych ustawiany za pomocą pilota zdalnego sterowania,
 • odbiornik zdalnego sterowania radiowego w standardzie.
W roletach REFLEKSOL 76, przy wariancie sterowania bezprzewodowego, silniki NEMO SMALL umożliwiają szybszy i prostszy montaż rolet niż w przypadku zastosowania silników AXIS SMALL z osobną centralką. Dodatkowe przewody sterujące instalowane w silniku NEMO SMALL pozwalają na podłączenie czujnika pogodowego oraz sterowanie roletą "krok po kroku" za pomocą przełącznika zwiernego (typu dzwonkowego).

SILNIK RATIO
Podobnie jak silnik AXIS posiada mechaniczne wyłączniki krańcowe, ale także, co jest bardzo istotne, wbudowany odbiornik zdalnego sterowania radiowego. Umożliwia to obsługę rolety poprzez nadajnik zdalnego sterowania; pozwala na podłączenie przewodowego lub radiowego czujnika pogodowego oraz sterowanie roletą za pomocą przełącznika zwiernego.


Silnik do żaluzji fasadowych

Silniki te posiadają mechaniczne wyłączniki krańcowe ustawiane przyciskiem. Po ustawieniu, żaluzja rozwija się i zwija do żądanej pozycji. Do sterowania stosuje się przełącznik żaluzyjny (obrotowy) lub, po podłączeniu silnika do odbiornika zdalnego sterowania radiowego, sterowanie bezprzewodowe i pogodowe.


Odbiorniki zdalnego sterowania do rolet


REM C0

REM C1

COMBIO 868 RM

VARIOTEC 868 RM
Silnik AXIS lub AXIS SMALL może być sterowany za pomocą pilota zdalnego sterowania i czujnika pogodowego, jeśli jest podłączony do centralki z odbiornikiem zdalnego sterowania:
 • REM C0 – centralka sterująca z odbiornikiem zdalnego sterowania. Współpracuje z pilotami zdalnego sterowania ERGO i PLANOTIME, czujnikami pogodowymi wiatrowymi TEMPUS, wiatrowo-słonecznymi TEMPUS S, wiatrowo-słonecznymi radiowymi TEMPUS S-RADIO oraz z przełącznikiem zwiernym do sterowania krok po kroku.
 • REM C1 - odbiornik zdalnego sterowania do montażu przelotowego. Współpracuje z nadajnikami zdalnego sterowania ERGO i PLANOTIME, czujnikiem pogodowym wiatrowo-słonecznym radiowym TEMPUS S-RADIO.
 • COMBIO 868 RM - odbiornik zdalnego sterowania do montażu przelotowego. Współpracuje z nadajnikami zdalnego sterowania MONOTEL, VARIOTEL, VARIOTEL PLUS10 i TEMPOTEL oraz z czujnikiem pogodowym wiatrowo-słonecznym radiowym AERO 868.


Sterowanie krok po kroku (step-by-step)

Silnikami podłączonymi do centralki REM C0 lub silnikami NEMO SMALL i RATIO z centralką wbudowaną można sterować stosując łącznik zwierny. Kolejne naciśnięcia łącznika zwiernego powoduje kolejno: rozwijanie rolety, zatrzymanie, zwijanie, zatrzymanie itd. Przewody sterownia krokowego można łączyć równolegle i sterować jednoczenie kilkoma urządzeniami niezależnie i grupowo.


Odbiorniki zdalnego sterowania do żaluzji

Silnik do żaluzji fasadowych może być sterowany za pomocą pilota zdalnego sterowania i czujnika pogodowego, jeśli jest podłączony do centralki z odbiornikiem zdalnego sterowania:
 • REM C1V - odbiornik zdalnego sterowania do montażu przelotowego do żaluzji fasadowych. Współpracuje z nadajnikami zdalnego sterowania ERGO i PLANO TIME, czujnikiem pogodowym wiatrowo-słonecznym radiowym TEMPUS S-RADIO
 • COMBIO 868 JA - odbiornik zdalnego sterowania do żaluzji fasadowych. Współpracuje z pilotami zdalnego sterowania MONOTEL, VARIOTEL, VARIOTEL PLUS10 i TEMPOTEL oraz z czujnikiem pogodowym wiatrowo-słonecznym radiowym AERO 868


Piloty zdalengo sterowania

 • Jednakowe piloty zdalnego sterowania ERGO1 i MONOTEL, LUMEROTEL umożliwiają sterowanie jednym urządzeniem lub grupą urządzeń jednocześnie, pilot LUMEROTEL umożliwia wyłączenie reakcji na czujnik słoneczny.
 • Pilot czterokanałowy ERGO4 umożliwia niezależne sterowanie czterema urządzeniami oraz wyłączanie reakcji na czujnik słoneczny.
 • Pilot pięciokanałowy VARIOTEL umożliwia niezależne sterowanie pięcioma urządzeniami.
 • Pilot pięciokanałowy VARIOTEL PLUS umożliwia niezależne sterowanie pięcioma urządzeniami oraz wyłączenie reakcji na czujnik słoneczny.
 • Pilot dziesięciokanałowy VARIOTEL PLUS10 umożliwia niezależne sterowanie dziesięcioma urządzeniami oraz wyłączenie reakcji na czujnik słoneczny.
 • Pilot pięciokanałowy TEMPOTEL umozliwia niezależne sterowanie pięcioma urządzeniami i programowanie czasu otwarcia i zamknięcia oraz wyłączenie trybu automatycznego, co pozwala wyłączyć reakcję na czujnik słoneczny.
 • Pilot sześciokanałowy ERGO6 umożliwia niezależne sterowanie sześcioma urządzeniami, łączenie ich w grupy i jednoczesne sterowanie grupą urządzeń.
 • Pilot sześciokanałowy PLANOTIME umożliwia niezależne sterowanie sześcioma urządzeniami i programowanie czasu otwarcia i zamknięcia oraz wyłączanie reakcji na czujnik słoneczny.


Sterowanie pogodoweZastosowanie czujnika siły wiatru i natężenia światła słonecznego umożliwia automatyczne zwijanie lub rozwijanie rolety lub żaluzji odpowiednio do warunków klimatycznych: przy silnym słońcu rozwijanie, a przy zbyt silnym wietrze zwijanie.

Dla czujników podłączonych do centralek, informacja o prędkości wiatru i intensywności światła jest odczytywana przez centralki (zewnętrzne lub wbudowane w silnik) i kiedy ich wartości przekorczą zaprogramowany poziom uaktywnia się odpowiednia funkcja. Do zaprogramowania poziomów czułości czujników pogodowych TEMPUS i TEMPUS S niezbędne jest posiadanie nadajnika zdalnego sterowania ERGO. Do włączenia reakcji czujnika wiatrowo-słonecznego na słońce można stosować przełącznik uniwersalny lub pilot czterokanałowy ERGO4.

Czujnik AERO współpracuje wyłącznie ze sterownikiem AEROTEC.

Czujniki pogodowe dostępne są róznież w wersji bezprzewodowej - komunikują się z odbiornikami drogą radiową. Czujnik taki należy przypisać do odbiornika zdalnego sterowania (jednego lub kilku) w sposób analogiczny jak dodatkowe nadajniki zdalnego sterowania.

Czujnik pogodowy TEMPUS S-RADIO, AERO 868 PLUS VENTRO 868 i SENSERO 868 AC PLUS wymagają zasilania 230V. Natomiast czujniki AERO 868, AERO 868 PLUS, VENTRO 868 posiadają wbudowaną baterię słoneczną.

Zmianę poziomu czułości na wiatr i słońce ustawiamy w czujniku: dla TEMPUS S-RADIO przyciskiem, a w czujniku rodziny AERO i SENSERO pokrętłami. W czujnikach serii SENSERO zastosowano pomiar prędkości wiatru za pomocą czujnika bez elementó ruchomych, w pozostałych czujnikach zastosowano anemomentr czaszowy.

Czujniki pogodowe sterują pracą silników wyłącznie za pośrednictwem centralek sterujących, dlatego przy zakupie czujnika pogodowego w zestawie powinna się znaleźć odpowiednia centralka sterująca z silnikiem lub silnik, który ma wbudowaną centralkę sterującą.


Możliwe konfiguracje

Sterowanie do systemów osłon słonecznych z napędem elektrycznym

Refleksol 76 Refleksol 103, 125, XXL i VERANDA Refleksol 76, 103, 125, XXL i VERANDA Zaluzje fasadowe C80 i Z90
silnik odbiornik silnik do zaluzji odbiornik
Axis Small Nemo Small
(z wbud. odb.)
Axis Ratio
(z wbud. odb.)
REM C0 REM C1 COMBIO 868 RA REM C1V COMBIO 868 JA
PRZEŁĄCZNIKI
Przełącznik obrotowy
             
Przełącznik zwierny, sterowanie krok po kroku
             
REM CE - rozszerzenie sterowania do dwóch napędów
   
R2 - rozszerzenie sterowania do dwóch napędów
   

 

NICE Refleksol 76 Refleksol 103, 125, XXL i Veranda Refleksol 76 103, 125, XXL i Veranda Zaluzje fasadowe C80 i Z90
silnik odbiornik silnik do zaluzji odbiornik
nazwa Axis Small Nemo Small (z wbud. odb.) Axis Ratio (z wbud. odb.)REM C0REM C1REM C1V
ODBIORNIKI ZDALNEGO STEROWANIA RADIOWEGO NICE
REM C0            
REM C1            
REM C1V              
NADAJNIKI ZDALNEGO STEROWANIA RADIOWEGO NICE
ERGO 1      
ERGO 4      
ERGO 6      
PLANOTIME 6      
STEROWANIE POGODOWE NICE
TEMPUS          
TEMPUS S          
TEMPUS S-RADIO      

 

ELERORefleksol 76Refleksol 103, 125, XXL i VerandaRefleksol 76, 103, 125, XXL i VerandaZaluzje fasadowe C80 i Z90
silnikodbiorniksilnik do żaluzjiodbiornik
nazwaAxis SamllAxisCOMBIO 868 RMCOMBIO 868 JA
ODBIORNIKI ZDALNEGO STEROWANIA RADIOWEGO ELERO
COMBIO 868 JA (odbiornik zdalnego sterowania do żaluzji)        
COMBIO 868 RM (odbiornik zdalnego sterowania)      
NADAJNIKI ZDALNEGO STEROWANIA RADIOWEGO ELERO
MONOTEL (pilot jenokanałowy)      
LUMEROTEL (pilot jednokanałowy do czujnika wiatrowo-słonecznego)      
VARIOTEL (pilot pięciokanałowy)      
VARIOTEL PLUS (pilot pięciokanałowy do czujnika wiatrowo-słonecznego)      
VARIOTEL PLUS 10 (pilot dziesięciokanałowy do czujnika witrowo-słonecznego)      
TEMPOTEL (pilot pięciokanałowy z zegarem do czujnika wiatrowo-słonecznego)      
STEROWANIE POGODOWE RADIOWE ELERO
AERO 868 (czujnik wiatrowo-słoneczny z baterią słoneczną)      
AERO 868 PLUS (czujnik wiatrowo-słoneczny, radiowy, z podwójną baterią słoneczną)      
AERO 868 AC (czujnik wiatrowo-słoneczny, radiowy, zasilany napięciem 230V)      
VENTERO 868 (czujnik wiatrowy, radiowy, z baterią słoneczną)      
SENSERO 868 AC (czujnik słoneczno-wiatrowy, radiowy, zasilany napięciem 230V)      
SENSERO 868 AC PLUS (czujnik słoneczno-wiatrowy, raiowy, z czujnikiem deszczu, zasilany napięciem 230V)      
STEROWANIE PRZEWODOWE ELERO
VARIOTEC (sterownik indywidualny/grupowy)    
VARIOTEC 868 (sterownik/odbiornik kablowo-radiowy)    
ASTROTEC (sterownik z zegarem)    
AEROTEC (sterownik z zegarem, współpracuje z czujnikiem pogodowym)    
AERO (czujnik wiatrowo-słoneczny, współpracuje ze sterownikiem AEROTEC)          
AQUERO (czujnik deszczu, współpracuje ze sterownikiem AEROTEC)          

ALWEX Spółka z o.o. rozpoczęła działalność w 1992r.

Firma "ALWEX" legitymuje się kilkunastoletnim doświadczeniem w zakresie przygotowywania i montażu konstrukcji aliminiowo-szklanych, wykonywanych na bazie profili niemieckiej firmy SCHÜCO International, która jest uważana za nr 1 na rynku aluminium w Europie oraz polskiej YAWAL System.

Skontaktuj się z nami

ALWEX Spółka z o.o.
42-202 Częstochowa
ul. Kilińskiego 30

0 512 675 399
Wybrane realizacje:
Zdjęcie 23